Strona główna

Bułgaria zajmuje obszar 110 911 km2, graniczy od południa z Turcją i Grecją, od północy z Rumunią, a od zachodu z Serbią i Macedonią. Wschodnia granica — to urwiste, tarasowate lub łagodnie opadające zbocza nad szafirowo-szarymi wodami Morza Czarnego. Z 2245 km granic Bułgarii 686 km biegnie wzdłuż rzek, 378 brzegiem morskim.
Kraj podzielony jest administracyjnie na 28 okręgów (w tym miasto wydzielone Sofia) przy dwustopniowej administracji.
Bułgaria posiada niezwykle urozmaicony krajobraz. Górskie łańcuchy Riły i Pirinu przypominające Alpy; Rodopy, urodzajne ziemie Niziny Naddunajskiej, wyżyny Łudogorie i Dobrudży na północy, piękne pasmo legendarnego Bałkanu — zwanego także Stara Płanina, na południu bogate ziemie Niziny Trackiej, nad Morzem Czarnym szerokie, czyste plaże - składają się na ten piękny słoneczny kraj; Blisko 33% terytorium kraju położone jest powyżej 600 m n.p.m. a 11% powyżej 1000 m. Średnia wysokość dla całego kraju wynosi 470 m n.p.m.
Najdłuższe rzeki to Dunaj (471 km w granicach Bułgarii), Iskyr (368), Tundża (349), Marica (321) i Osym (314). Na wielu rzekach zbudowano zapory, zbiorniki (ponad 2000) i elektrownie. Największy zbiornik retencyjny na rzece Iskyr zajmuje powierzchnię 30 km2. Ponad dwa tysiące stacji pomp dostarcza wodę do nawadniania ok. 100 000 ha ziemi uprawnej. Z nielicznych jezior (limanów), największe to Jezioro Burgaskie (27 km2) i Jezioro Warneńskie (18 km2).
Trzecią część obszaru Bułgarii zajmują lasy, w większości liściaste (buk, dąb). Flora i fauna tego kraju jest bardzo bogata — ponad 3000 gatunków roślin i 13 tys. gatunków różnych zwierząt. Klimat umiarkowany, suchy, ciepły, nad morzem podzwrotnikowy, kontynentalny. Chłodne wiatry z północy zatrzymuje skutecznie Stara Płanina. Klimat ten stwarza sprzyjające warunki do wypoczynku. Średnia temperatura lata wynosi powyżej 20°C, a średnia temperatura roku - ok. 13°C.
W miastach żyje ok. 58% ludności. Gęstość zaludnienia — 79,3/km2 Z kilku mniejszości narodowych największą grupę stanowią Turcy (8,6%), których większe skupiska występują w Dobrudży (Szumen i Razgrad) oraz we wschodnich Rodopach.
Młodzież kształci się w 24 szkołach wyższych. Działa 170 instytutów naukowo-badawczych. Na 10 tys. mieszkańców przypada 122 studentów.
Bułgarzy rozwijają powszechnie różne formy sztuki ludowej. Istnieje 12 500 kapel, zespołów tanecznych i chórów ludowych pielęgnujących troskliwie tradycje. Oryginalny folklor spotkać można wszędzie.
Czynnych jest ponad 50 teatrów, 6 oper, 9 orkiestr symfonicznych, 168 muzeów i galerii, 10 500 bibliotek i ok. 4300 klubów-czytelni.
Zasoby węgla szacuje się na 4,5 mld ton, rud żelaza na 160 mln ton. Bogate są także pokłady rud miedzi, cynku, manganu, srebra, rudy uranowej i ołowiu. W produkcji ołowiu Bułgaria zajmuje 7 miejsce na świecie. Ropę naftową i gaz ziemny wydobywa się koło Plewen i Dobrudży (Szabla i Tiulenowo). W Plewen powstał nowy kombinat petrochemiczny przerabiający rocznie 3 mln ton ropy. Zakłady w Burgas przerabiają 6 mln ton rocznie. Produkty przemysłu chemicznego eksportuje się do 80 krajów świata.
We wrześniu 1974 r. oddano do użytku rurociąg gazowy, dostarczający z Rosji przemysłowi bułgarskiemu rocznie 3 mld mgazu ziemnego, głównie dla zakładów w Sofii, Parniku i Wracy. Długość rurociągu gazowego wynosi 6390 km.
Dzięki systemowi licznych zapór wodnych i bogactwu węgla brunatnego Bułgaria produkuje znaczne ilości energii elektrycznej. W 1975 r. — ok. 25 200 mln kWh. Pierwsza na Bałkanach elektrownia atomowa budowana pod patronatem młodzieży k. Kozłoduju (n. Dunajem), produkuje energię już od jesieni 1974 r. Drugi blok — oba po 400 MW — uruchomiono we wrześniu 1975 r.
Wysoka jest także dynamika produkcji rolnej (ósme miejsce na świecie w przeliczeniu na głowę mieszkańca).
Dla zwiększenia efektywności upraw rozpoczęto w rejonach górskich budowę dalszych kilkunastu wielkich zbiorników retencyjnych w celu wzmożenia nawadniania ziemi. W pasie naddunajskim rozszerza się nowoczesny system nawadniania. Dzięki dogodnemu klimatowi i nowoczesnej agrotechnice w wielu regionach kraju zbiera się plony dwa razy w roku.
Słynne na cały świat plantacje róż zajmują ok. 9500 ha, przynosząc rocznie ok. 500 kg olejku różanego (ponad 80% produkcji światowej). Bułgaria zajmuje drugie miejsce na świecie w produkcji mięty i lawendy.
Do Bułgarii eksportujemy: urządzenia dla różnych gałęzi przemysłu, elektrociepłowni (polscy inżynierowie i technicy budowali m.in. wielką elektrociepłownię w Bobow Dol k. Stanke Dymitrow), kompletne obiekty przemysłu chemicznego, trawlery-przetwórnie, maszyny włókiennicze, drogowe, budowlane, samochody dostawcze, samoloty dla potrzeb rolnictwa, lodówki, pralki, piwo, farmaceutyki i różne inne towary.
Z Bułgarii importujemy: statki-masowce, kompleksy-szklarnie, obrabiarki do metali, wózki akumulatorowe, spalinowe, dźwigi, podnośniki, narzędzia, urządzenia i aparaturę do elektronicznej techniki obliczeniowej, żelazo, mangan, rury bezszwowe, maszyny dla przemysłu spożywczego, urządzenia magazynowe, konfekcję skórzaną, wyroby farmaceutyczne, niektóre kosmetyki, konserwy owocowe i warzywne, owoce, tytoń oraz wina.
Bułgaria prowadzi wymianę handlową ze 112 krajami; 40% eksportu stanowią nowoczesne maszyny i urządzenia. Towarem eksportowym są także wyroby elektroniczne, elektrotechniczne, przemysłu chemicznego i rolnictwa.
Turystyka w Bułgarii jest cenionym przez władze państwowe przemysłem oraz źródłem dochodu narodowego. Na wysokim poziomie zorganizowana baza hotelowa, kempingi, schroniska, motele, kwatery prywatne. Najlepiej zagospodarowano oczywiście pas wybrzeża. Z 81 tys. miejsc na kempingach i w motelach 40 tys. usytuowano nad Morzem Czarnym.

Tagi: Wczasy Bułgaria