Uzdrowiska cz. 3

KJUSTENDIŁ, dawna Pautalia (ok. 50 000 mieszkańców), leży w górach Osogowskich ok. 550 m n.p.m., 86 km od Sofii, wśród lasów, sadów owocowych. Temperatura powietrza w lecie średnio 20,6°C, jesienią 10,9°C. 60 źródeł mineralnych o temperaturze 73-78°C daje na minutę 2,4 tys. l wody. W uzdrowisku leczy się choroby artretyczno-gośćcowe, kobiece, obwodowego układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, dolegliwości w przemianie materii, choroby skóry. Źródła wykorzystywano już w III w. p.n.e. W kuracji stosuje się oryginalną bułgarską metodę inhalacji z miodem pszczelim (przy leczeniu przewlekłych, uczuleniowych schorzeń dróg oddechowych), a także kuracje łączone z dietą owocową. Wielki ośrodek balneologiczny, doskonale wyposażony.
Warto obejrzeć ruiny olbrzymiej wczesnobizantyjskiej twierdzy Chissarłyka, ruiny term, fragmenty akweduktu, cerkiew św. Georgi, świątynię Asklepiosa (Eskulapa) — patrona medyków, zwiedzić trzy bogate muzea: Archeologiczne, Historyczne i galerię narodową. Proponujemy wycieczkę pociągiem — malowniczym przełomem rzeki Strumy (tunele) do Zemen, gdzie obiektem godnym zwiedzenia jest stary monaster, zaś w cerkwi, jak w wielu w Bułgarii — cenne malowidła ścienne. Po drodze ruiny dawnej twierdzy zemenskiej oraz perła przełomu — wspaniały wodospad Skakawica.
MOMIN PROCHOD, uzdrowisko znane już w czasach rzymskich, położone 71 km od Sofii w kierunku południowo-wschodnim na wysokości 530 m n.p.m., w kotlinie wśród pasma Sredna Gora.
Wody mineralne (o temp. 65,4°C) leczą choroby układu nerwowego (np. Heine-Medina), zaburzenia metabolizmu, układu gruczołów dokrewnych, choroby dróg oddechowych, choroby skóry. Wykonuje się tutaj trudne operacje mięśni, ścięgien, kostne oraz leczenie wynalezionym w Bułgarii lekarstwem „Nivalin". Z Momin Prochod tylko 9 km na zachód do innego uzdrowiska — Dolna Banja.
Kąpieliska wokół Sofii — to prawie pierścień (16) źródeł mineralnych. OWCZA KUPEL dzielnica stolicy — temp. wody 36°C — leczy się zaburzenia układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, metabolizmu, układu pokarmowego i nadciśnienia.
Sofijska mineralna BANJA (kąpielisko) znajduje się w centrum stolicy, w pobliżu gmachu CUM-u, w budynkach o ozdobnej architekturze. Zajmuje powierzchnię ok. 3500 m2, Źródło wody mineralnej o temp. 48°C daje ok. 1100 l/min. Woda ta wykorzystywana jest w leczeniu dolegliwości aparatu ruchu, układu nerwowego, przemiany materii, układu pokarmowego, nerek i in. W gmachu znajduje się łaźnia, basen pływacki, klinika balneofizykoterapii.
KNJAŻEWO — leży u podnóża masywu Witosza (8 km od centrum Sofii). Wody ze źródła o temp. 31,5°C leczą czynnościowe zaburzenia centralnego układu nerwowego, nadciśnienia, choroby Basedowa, diabetyków. Jest to także uzdrowisko klimatyczne, ma dogodne połączenia kolejką linową ze schroniskami turystycznymi na Witoszy.
GORNA BANJA — dzielnica Sofii, w parku (9 km na zachód od centrum). Temperatura wody 41,2°C; leczy się tu cukrzycę, zapalenie dróg moczowych, zapalenia wątroby, dolegliwości żołądkowe, nerek, układu pokarmowego. Stąd eksportuje się butelkowaną wodę mineralną do licznych krajów Europy i Azji.
PANCZAREWO — 14 km od Sofii trasą na południe — posiada wody o temp. 46°C, słabo mineralizowane i o małej radioaktywności. Przydatne w leczeniu schorzeń reumatycznych, chorób kobiecych, nerek. Czynne sanatorium leczenia chorób dróg oddechowych.

Pozostałe artykuły:

Nasi Partnerzy

Galeria