Wybrzeże Czarnomorskie cz. 5

W Warnie znajduje się kilka wyższych szkół, między innymi Wyższa Szkoła Gospodarki Narodowej z wydziałem turystyki międzynarodowej.
Centralna plaża miejska położona jest w Parku Nadmorskim, można tam wypożyczać sprzęt wodny. W pobliżu ujęcia dwóch źródeł mineralnych o różnych właściwościach leczniczych i temp. 30 i 51°C. Koło przystani statków pasażerskich basen kąpielowy z morską wodą. W parku place do gier i zabaw, boiska sportowe, estrady.
Warna posiada wiele zabytków. W południowej części miasta, w pobliżu portu, odkryto ruiny łaźni rzymskich z II-IV w. z instalacjami do ogrzewania, ruiny świątyń, mozaiki, marmurowe kapitele, dobrze zachowaną obronną basztę rzymską, ruiny akropolis z VI w. i innych budowli. W zachodniej części miasta natrafiono na grobowiec tracki zawierający m.in. cenne przedmioty ze złota, naczynia gliniane ze złoceniami, kamienny toporek ze złoconą rękojeścią. Nad Jeziorem Warneńskim odkryto na początku XX w. fragmenty murów klasztoru i świątyni. Znaleziono duży sarkofag, w nim mniejszy — srebrny, a w tym z kolei — złoty, wysadzany drogocennymi kamieniami. Skarb ten oceniany jest na równi ze skarbami grobowca Tutenchamona w Egipcie, przechowywany w miejscowym Muzeum Archeologicznym.
Historię Warny można poznać dokładniej w miejscowych muzeach.
Muzeum Archeologiczne zawiera 40 tys. eksponatów z epoki kultury pierwotnej, rzeźby greckie, rzymskie, złoty skarbiec warneński, liczne eksponaty sztuki ludowej.
Muzeum Odrodzenia Narodowego prezentuje m.in. stronice księgi mnicha Paisija Chilendarskiego „Istorija sławeno­-bałgarska", starą broń, pierwsze księgi świeckie (rozpoczęły one epokę odrodzenia narodowego — 1762-1878).
Muzeum Ruchu Rewolucyjnego.
Akwarium Rybackiego Instytutu Naukowego i Muzeum Morskie (w parku nadmorskim).
Muzeum Marynarki Wojennej. Muzeum-mauzoleum Władysława Warneńczyka i Park Braterstwa Broni (4 km od centrum Warny).
Galeria Sztuk Pięknych.
Będąc w Warnie trzeba koniecznie zobaczyć położony 18 km na zachód Pobiti kamyni (nazywane kamiennym lasem). Jest to niezwykła osobliwość natury. Na pustynnym terenie wyrastają kalcytowe kolumny, niekiedy wysokie 5 m, o średnicy od 0,3 do 3 m, uformowane w piasku ze skrystalizowanego węglanu wapnia, wewnątrz wydrążone. Teren ten jest rezerwatem, zajmuje ok. 20 km2 przy szosie do miasta DEWNIA — dawnego Marcianopolis. Oglądać tutaj można ślady starożytnego miasta rzymskiego założonego przez cesarza Trajana w I w. n.e. W IV w. miasto zostało zburzone przez Gotów.
W odległości ok. 28 km na zachód od Warny wyrasta wśród wapiennych wzgórz gigantyczne centrum przemysłowe, składające się z dwóch wielkich kombinatów, które produkują nawozy mineralne (roczna produkcja 785 tys. t) i sodę kalcynowaną (planowana roczna produkcja 1,2 mln ton). Kombinat będzie trzecim co do wielkości na świecie. Wokół kombinatu powstaje szeroki pas zieleni.
Przez przedłużenie jezior Warnensko i Gebedżensko (ok. 25 km od Warny) powstanie wielki kombinat portowy „Warna-Zachód". Przewiduje się, że przeładunki roczne osiągną ok. 8 mln ton. Statki dostarczać będą bezpośrednio do kombinatu piryty, fosforyty i różne chemikalia oraz zabierać nawozy sztuczne.

Tagi: hotel spa nad morzem, Atrakcje nad morzem, morze noclegi

Nasi Partnerzy

Galeria