Wybrzeże Czarnomorskie cz. 8

POMORIE (11 tys. mieszkańców) położone w odległości 21 km od Burgas. Nad Jeziorem Pomorijskim i na skalnym półwyspie o długości 5 km i szerokości 4 km leży to atrakcyjne uzdrowisko, założone w IV w. p.n.e. przez Greków. W mieście spotykamy stare pamiątki historyczne, m.in. grobowiec tracki (z II-IV w. p.n.e.) z kopułą 11,5 m średnicy i 5,5 m wysokości.
Z pobliskich salin uzyskuje się znaczne ilości soli. Obok znajduje się naukowy ośrodek badania flory tropikalnej Bułgarskiej Akademii Nauk. W okolicach miasta istnieją bogate winnice; winogrona przerabiane są na znane wino „Pomorskij Dimiat". Produkuje się tu także koniak „Pomorie". Miejscowy szlam rozsyłany jest do innych ośrodków.
BURGAS (150 tys. mieszkańców) — miasto leżące nad zatoką i trzema jeziorami (limanami) o głębokości ok. 1 m — Burgaskim, Atanasowskim i Mandrenskim — połączonymi kanałami. W jeziorach obfitość ryb. Miejscowe saliny dają rocznie ponad 70 tys. ton soli.
Burgas jest czwartym pod względem wielkości miastem Bułgarii, ważnym ośrodkiem przemysłu, nauki (wyższe uczelnie) i węzłem komunikacyjnym. Tutaj pracują największe młyny, kombinat petrochemiczny, fabryka wagonów i cystern, kabli, zakłady przemysłu spożywczego (m.in. kombinat przetwórstwa ryb), elektrotechnicznego, przemysłu maszynowago, tekstylnego itp. Kombinat petrochemiczny, którego budowę rozpoczęto w 1963 r: przerabia rocznie 6 mln ton ropy bułgarskiej i rosyjskiej. Kombinat podjął także produkcję kauczuku syntetycznego, etylenu, polietylenu, włókien chemicznych i innych tworzyw sztucznych. W miejscowej stoczni buduje się i naprawia statki pasażerskie oraz kutry rybackie. W okolicy kopalnia rudy miedzi, która była wydobywana już przez Rzymian.
Miejscowy teatr dramatyczny należy do najlepszych w kraju, ceniona jest także opera amatorska, teatr lalek, orkiestra symfoniczna. W galerii Malarstwa, a także w Muzeum Archeologicznym — wiele cennych eksponatów z różnych epok. W mieście odbywa się m.in. wielki festiwal „Dni Burgas", z licznymi imprezami kulturalnymi i sportowymi. W parku miejskim wznosi się pomnik Adama Mickiewicza. Poeta przebywał tutaj na krótko przed śmiercią w październiku 1855 r.
Na podwodnych skałach w pobliżu portu zbudowano automatyczną latarnię morską. W południowej części zatoki znajduje się mała wysepka Bolszewik z ruinami starego klasztoru, w którym więziono dawniej, bojowników o niepodległość; dziś mieści się w nim Muzeum Historii Ruchu Oporu w Bułgarii.
15 km na pn.-zach. od miasta, w uzdrowisku Burgaski Mineralni Bani, czynne jest duże sanatorium. Miejscowe źródła mineralne znane były już Rzymianom w IV w. n.e. Leczy się tutaj schorzenia aparatu ruchu, choroby reumatyczne, układu pokarmowego, wątroby.
Na północ od miasta zwiedzać można duży kurhan-grobowiec z II w. p.n.e. Podziemnym korytarzem dochodzi się do dużego grobowca-sali o wysokości 5 m.
Dalsza droga wiedzie nad Zalewem Burgaskim, przez ujście Jeziora Madrenskiego, przez wioski Krajmorie i Czernomorec. Na półwyspie Attija kamieniołomy sjenitu. Z prawej strony szosy widoczne budowle kombinatu miedzi w Rosen.

Tagi: Ośrodki wczasowe nad morzem, rehabilitacja nad morzem, Motele nad morzem