Między Dunajem a Starą Płaniną cz. 2

SILISTRA (44 tys. mieszkańców) — port rzeczny, przejście graniczne z Rumunii (prom), liczne zakłady przemysłowe, m. in. „Kamaszit" — fabryka galanterii i innych wyrobów z trzciny i rogoży (głównie na eksport), w tym również spilśnionych płyt budowlanych, maszyn cyfrowych „Elka".
Miasto liczy ok. 2000 lat. W II w. n. e. cesarz rzymski Trajan buduje twierdzę Dorostoruni, która kilkanaście wieków później służyła Turkom. W VII w. była rezydencją chana Asparucha, założyciela państwa bułgarskiego. Na jednym ze wzgórz zachowała się część umocnień. Wśród wykopalisk znaleziono rydwan centurionów, kule armatnie i wiele różnych przedmiotów. Odkryto też kryptę z IV w. n. e., zdobioną freskami.
Warto zwiedzić katedrę — dzieło ludowych architektów, średniowieczną wieżę zegarową, wstąpić do miejscowego Muzeum z działami: etnograficznym, archeologicznym i historycznym.
SZUMEN (74 tys. mieszkańców) — miasto, którego historia sięga IV w. p. n. e. W okresie panowania Turków była to twierdza z 13 bramami wjazdowymi. Szumen był ośrodkiem ruchów wolnościowych i rewolucyjnych. W 1849 r. w miejscowej twierdzy przebywały internowane po Wiośnie Ludów polskie i węgierskie oddziały (z Lajosem Kossuthem). Działali tu pod koniec XIX w. Dymitr Błagojew i Wasił Kołarow.
W Szumen istniało także centrum ruchu chłopskiego kierowane przez A. Stambolijskiego, W 1923 r. wybuchło tu powstanie antyfaszystowskie, a w latach 1941-44 działał w tym rejonie zbrojny oddział partyzancki pod dowództwem A. Papowa.
Dzisiejsze miasto to ważny węzeł komunikacyjny, ośrodek przemysłu maszynowego, samochodowego, chemicznego, spożywczego, skórzanego, tytoniowego. W okolicy — liczne winnice. Produkuje się tutaj bardzo dobre piwo.
W Szumen powstał pierwszy teatr bułgarski (1856), pierwsze Towarzystwo Czytelni (1851), mające na celu szerzenie oświaty. W bibliotece cenne starodruki.
Do wartościowych zabytków należą: bazar turecki z XVI w., resztki twierdzy z IV w. p.n.e., stara studnia („szadrawan"), a przede wszystkim meczet Tombuł Dżamija z 1745 r., największy w Bułgarii, z cennymi malowidłami ściennymi; Muzeum Okręgowe z cennymi eksponatami rzemiosła i sztuki ludowej oraz domy — muzea Wasiła Kołarowa i Lajosa Kossutha.

Tagi: wakacje, wakacje last minute, wakacje z dzieckiem nad morzem

Nasi Partnerzy

Galeria