Między Dunajem a Starą Płaniną cz. 3

PLISKA — miasto założone w VII w., pierwsza stolica Bułgarii w latach 681-893, zadziwia śladami monumentalnej architektury i systemem umocnień. Ziemne wały obronne i fosa Pliski obejmowały gród zewnętrzny, sięgały po zewnętrznej stronie 10 m wysokości. W nim mieściły się warsztaty, stajnie, mieszkania rzemieślników, chłopów, pasterzy. Gród wewnętrzny otoczony był kamienną fortyfikacją (mury do 2,5 m grubości), z bramami o pięciokątnych wieżach. W grodzie znajdowała się bazylika zbudowana z dużych, ciosanych bloków kamiennych, związana z chrystianizacją Bułgarii (865 r.). Do bazyliki, od wrót grodu wewnętrznego, wiodła istniejąca do dzisiaj droga. Zachowały się też ruiny wielkiego i małego zamku (tu mieszkali władcy), cerkwi zamkowej, sali tronowej, budynków mieszkalnych bojarów, służby dworskiej, zabudowań gospodarskich, tajnych przejść, łaźni, urządzeń ogrzewających, fragmenty sieci wodociągowej oraz wielkiego rezerwuaru na wodę. Pierwsze budynki pochodziły z końca VII w., pałace Omurtaga (panował 816-831) z lat późniejszych. Na miejscu wykopalisk urządzono małe muzeum, gdzie eksponuje się również detale zdobnicze wystroju wnętrz, ceramikę, rzeźby i inne przedmioty świadczące o życiu ówczesnych mieszkańców. Ostatnio odkryto w Plisce m. in. sarkofag z X w. z licznymi cennymi przedmiotami.
Dojazd do Pliski samochodem lub autobusem 23 km od Szumen, 6 km od Nowi Pazar albo pociągiem. W pobliżu wioski motel (bunga­low), restauracja w ogrodzie, kiosk z upominkami.
W odległości 24 km od Pliski (przez Nowi Pazar i Kaspiczan), 15 km od Szumen, leży MADARA, słynąca m. in. z płaskorzeźby jeźdźca wykutego w skale na wysokości 23 m. Ogromna płaskorzeźba (3 x 2,6 m) wyobraża jednego z panujących w VIII w. bułgarskich chanów. Anonimowy artysta przedstawił jeźdźca unoszącego lewą, ręką puchar, pod nogami konia leży przebity lancą lew, za koniem biegnie pies. Naokoło rzeźby ślady napisów z VIII i IX w. Ustalono tekst jednego z nich: „Na pamiątkę pobytu w 705 r. chana Terweła w Bizancjum, gdzie otrzymał od Justinionosa Rhinometosa płaszcz purpurowy i został koronowany na cesarza".
Na zachód od skały znaleziono fragment pałacu rzymskiego z II-IV w., otoczonego murem obronnym z czterema basztami, basenem i łaźniami, a także wiele przedmiotów codziennego użytku. W okolicy — pieczary, zamieszkiwane przed 5 tys lat.
Na wyżynie Prowadijsko Płato ruiny monumentalnej twierdzy z okresu I Państwa Bułgarskiego. Opodal odkryto dwa grobowce trackie. W północnej części wsi Madara ruiny pałacu i wczesnochrześcijańskiej bazyliki. W wiosce urządzono muzeum z obszernym lapidarium (zbiór kamieni, posągów, nagrobków, fragmentów budowli itp.).

Tagi: wakacje nad morzem z dzieckiem, wakacje z dzieckiem w górach, wakacje nad morzem z dziećmi