Między Dunajem a Starą Płaniną cz. 7

GABROWO (90 tys. mieszkańców), położone nad Jantrą, nazywane często „bułgarskim Manchesterem". W tym wielkim centrum przemysłowym produkuje się wszystko począwszy od guzików, na maszynach tkackich i przędzalniczych skończywszy. Zakłady Gabrowa wytwarzają obecnie 20% produkcji włókienniczej kraju; wyrabiają też kożuchy.
Godne zwiedzenia: wieloboczna studnia, wieża zegarowa (1835 r.), cerkiew Bogorodicy, dom-muzeum „Mitko Palausow". W maju każdego nieparzystego roku organizuje się tu festiwal „humoru i satyry".
BOŻENCI — 14 km na płn. wsch. od Gabrowa — nazwa pochodzi od imienia założycielki wsi — bojarki Bożany, która z 9 synami uciekła w góry przed Turkami. Oryginalne piętrowe domy, warownie, z szerokimi dachami, werandami, dużymi wrotami ozdobionymi piękną snycerką. Słynne z wyrobów skórzanych, tekstylnych, eksportowanych do wielu krajów już w końcu XVII wieku. Najciekawsze domy „Donczo Popa" i „Baba Rajna".
Rezerwat etnograficzny ETYR — 7 km na południe od Gabrowa — skansen w parku-muzeum, rozmieszczony w leśnej dolinie. Zrekonstruowano tu budowle z XVIII-XIX wieku: domy mieszkalne, warsztaty rzemieślnicze, pracownie artystów ludowych, kuźnie, młyny, tłoczarnie wina, warsztaty tkackie (dywany), stolarnie, pikarnie, tartaki: wszystko znajduje się w ruchu jak przed 100-200 laty. Wyroby rymarzy, garncarzy, grawerów, złotników można nabyć na miejscu.
ŁOWECZ (47 tys. mieszkańców) nad rzeką Osym, dawna osada tracka, rzymska Melta o strategicznym położeniu. Bardzo ruchliwy węzeł komunikacyjny, szybko rozwijające się miasto. Ciekawy kryty most, zbudowany przez Kolio Ficzeto. Znajdują się na nim stragany. Warto także zwiedzić ruiny twierdzy Melta. W mieście znajdowało się centrum ruchu wyzwoleńczego przeciwko Turkom kierowanego przez Wasiła Lewskiego; wiele dokumentów i pamiątek po nim posiada miejscowe muzeum.

Nasi Partnerzy

Galeria