Między Dunajem a Starą Płaniną cz. 9

KOZŁODUJ — w pobliżu powstała wielka elektrownia atomowa. Pierwszy blok o mocy 440 MW uruchomiono już w 1974 r., drugi we wrześniu 1975 r. Jest to pierwsza nowoczesna elektrownia atomowa na Bałkanach. W 1979 r. 4 reaktory o łącznej mocy 1760 MW dawać będą 11-12 mld MW energii elektrycznej rocznie. W najbliższych latach 25%, a ok. 1990 r. 40% energii elektrycznej Bułgarii wytwarzać się będzie dzięki energii jądrowej. Zaawansowane są plany dwóch dalszych elektrowni atomowych o mocy 2 i 4 tys. MW. W pobliżu Kozłoduju wylądował w 1876 r. z austriackiego statku „Radetzki" poeta-rewolucjonista Christo Botew ze swoim oddziałem, liczącym 200 ludzi. Postawiono tu dwa pomniki ku jego czci. Na wzgórzu Botewa park wypoczynkowy.
Jadąc dalej 40 km wzdłuż Dunaju dojeżdżamy do dawnego rzymskiego miasta Almus, obecnie drugiego co do wielkości portu Bułgarii na Dunaju — ŁOM (32 tys. mieszkańców). Liczne zakłady przemysłu spożywczego (cukrownię budują także Polacy), przetwórstwo. Miejscowe muzeum posiada bogate eksponaty z dawnych wieków, m.in. marmurowe głowy, rzymskie nagrobki, przedmioty życia codziennego minionych epok.
WIDIN (45 tys. mieszkańców), dawna rzymska Bononia, wielki ośrodek handlowy i port nad Dunajem. Ważny punkt strategiczny, ostatni bastion obronny przed najazdem tureckim w 1396 r. Miasto liczy ponad 2000 lat. Najciekawszym zabytkiem jest położony nad rzeką potężny bastion z XIII w. Baba Wida, zbudowany w kształcie czworoboku na dawnych fundamentach rzymskiej twierdzy. Turcy otoczyli go aż siedmioma pasami murów obronnych. Jest to najlepiej zachowany tego rodzaju zabytek w Bułgarii. Jego sceneria posłużyła do organizowania uroczystości związanych z 400-leciem urodzin Szekspira.
Interesujący jest meczet z sercem zamiast półksiężyca na wieży. W cerkwi św. Pantelejmona i św. Petko malowidła ścienne z XVII w. Warto też zwiedzić meczet Sałahadinbaba z XVII w., bibliotekę i meczet osmana tureckiego, feudała Pazwantogłu, wstąpić do trzech cerkwi z bogatym wystrojem wnętrz (freski, ikony, witraże, rzeźby w drewnie). Program zwiedzania można wzbogacić o Muzeum Ruchu Rewolucyjnego i Galerię Sztuki.

Nasi Partnerzy

Galeria