Między Dunajem a Starą Płaniną cz. 11

116 km od Sofii leży WRACA (ok. 50 tys. mieszkańców). W VII w. słowiańska osada zbudowana wokół rzymskiej twierdzy, później bułgarskiej warowni. W okresie niewoli tureckiej miejscowość została w znacznym stopniu zniszczona, w XIX wieku niemal doszczętnie spalona. W mieście wzniesiono pomnik ku czci poety-bohatera narodowego Christo Botewa. Ciekawe domy obronne, stary minaret. Muzeum Historyczne posiada wiele cennych eksponatów, m.in. wykopane w 1966 r. z grobowca, odkrytego w centrum miasta, liczne trackie przedmioty z gliny, ze złota i srebra, broń sprzed 6-8 tys. lat. Wraca jest dużym ośrodkiem przemysłowym. Miasto słynie również z handlu jedwabiem naturalnym i skórami (eksport). W okolicy wydobywa się gaz ziemny.
Pół kilometra na północ, znajduje się przełom skalny Wracata, ze śladami twierdzy. U podnóża wysokich skał hotel, restauracja i sztuczne jezioro. Na południe od miasta głęboka przepaść, w którą spada wodospad Skakija.
Kilkanaście km na zachód od Wracy znajdują się niezwykle malownicze LODOWE GROTY LEDENIKA. Temperatura wynosi w nich ok. 5°C. Najciekawsze z grot to: sala koncertowa, duża i mała świątynia oraz jezioro z wodą o krystalicznej czystości. Znaleziono w nim 23 gatunki zwierząt jaskiniowych. W 1961 r., odkryto jedną z najwspanialszych jaskiń w Bułgarii — Zmejowa Dupka. Koło wejścia do jaskini baza turystyczna.
Proponujemy dalszą trasę przez Mezdrę, skąd ok. 14 km do wsi CZEREPISZ, gdzie w pobliżu wylotu tunelu kolejowego znajduje się Czerpiszki monaster, zbudowany nad rzeką Iskyr ok. XIV wieku. Posiada bogaty zbiór ikon, rzeźb w drewnie, ikonostat, ruskie księgi, bogato zdóbioną ewangelię, akt fundacyjny z.... XIV wieku i wiele innych cennych przedmiotów. Podobno ostatni car Bułgarii Tyrnowskiej Iwan Sziszman (1371-93) ukrył w okolicznych jaskiniach wielkie skarby. Nieco dalej za klasztorem, po drugiej stronie rzeki Iskyr, niezwykle malownicze skały Ritlite. W pobliżu miasta Łakatnik doskonałe tereny dla alpinistów.
W kierunku Sofii, prowadzi piękna widokowo trasa, wzdłuż przełomu rzeki Iskyr. W przełomie tym biegnie linia kolejowa z Ruse-Plewen do Sofii oraz szosa. Skały po obu stronach rzeki przypominające baszty i twierdze mienią się wieloma barwami: żółcią, czerwienią, bielą, czasami są brunatne i szare. Ta 60 km trasa przez Starą Płaninę zachwyca o każdej porze roku.

Nasi Partnerzy

Galeria