Szlakami południowej Bułgarii cz. 2

RILSKI MONASTER — 123 km od Sofii i 55 km od Stanke Dimitrow, drugi pod względem wielkości klasztor na Bałkanach; położony na wys. 1147 m n.p.m. wśród gęstych lasów sosnowych. Jego historia sięga X w. i wiąże się z postacią założyciela — Iwana Rilskiego, mnicha pochodzącego ze znakomitego rodu, który zrażony do życia dworskiego wiódł żywot pustelnika. Założył klasztor w miejscu, gdzie obecnie znajduje się kaplica św. Łukasza. W XIV w. klasztor został zniszczony przez potężną lawinę śnieżną. W okresie tureckiej niewoli klasztor był ważnym ośrodkiem krzewienia bułgarskiej kultury narodowej. Cały kompleks przypomina z zewnątrz wspaniałą twierdzę z wysokimi murami, żelaznymi wrotami. Obiekty klasztoru zbudowane w stylu Bułgarskiego Odrodzenia charakteryzują się pięknymi arkadami, kolumnadą, krużgankami, balkonami, schodami, altanami. Architektura odrodzenia narodowego (druga połowa XIX wieku) wiązała tradycje bizantyjsko-bałkańskie z elementami europejskiego renesansu i baroku. Okazałe domy piętrowe, z wysuniętymi górnymi kondygnacjami, zachowują wzory orientalno-greckie.
Część dzisiejszych zabudowań klasztornych wraz z twierdzą powstała za czasów możnego bojara Chrelia, który ufundował cerkiew Matki Boskiej i potężną basztę wys. 25 m. Zabudowania klasztoru ulegały częstym zniszczeniom. Były jednak stale odbudowywane. W kaplicy basztowej zachowały się wartościowe ikony i malowidła ścienne, przedstawiające życie średniowiecznej Bułgarii. Wspaniałym dziełem jest ikonostas w cerkwi klasztornej z misterną snycerką w orzechowym drewnie, bogato złocony.
W klasztorze przechowuje się wielką kolekcję bezcennych rękopisów bułgarskich, a także innych narodów słowiańskich. Biblioteka liczy 20 000 tomów. Archiwum klasztorne przechowuje dokumenty z okresu Odrodzenia.
W samym klasztorze udostępniono część pokoi turystom na noclegi.

Tagi: wczasy odchudzające nad morzem, polecane wczasy odchudzające, wczasy odchudzające opinie

Nasi Partnerzy

Galeria