Szlakami południowej Bułgarii cz. 7

Cenne zabytki, to także liczne, stare bułgarskie domy przy wąskich, brukowanych uliczkach, z podwórzami otoczonymi kamiennymi murami, z ciężkimi bramami, oryginalnymi kołatkami zdobionymi w okucia. Nadwieszone dachy, kamienne studnie na dziedzińcach porosłych trawą, chbdniki wyłożone kamiennymi płytami to elementy najbardziej charakterystyczne. Do najpiękniejszych zalicza się dom złotnika Kujumdżiogłu, w którym obecnie mieści się Muzeum Etnograficzne.
Na wzgórzu Wasiła Kołarowa baszta zegarowa z epoki otomańskiej, jedna z najstarszych w Europie. Na placu A. Stambolijskiego meczet Dżumaja z pięknym minaretem, monumentalną architekturą wnętrza, zbudowany w 1533 r. Inny zabytek poturecki, to meczet Imaret.
Prace wykopaliskowe przynoszą stale nowe odkrycia. Natrafiono na stadion, areny walk gladiatorów, akwedukty, studnie z marmuru, fragmenty rzymskiego forum. Kilometr od dworca centralnego znaleziono ślady osiedla Traków z nekropolem oraz dobrze zachowanym grobem z kopułą (ok. IV w. p.n.e.).
Na wzgórzu Wyzwolicieli pomniki poświęcone bohaterom — żołnierzom rosyjskim z wojny 1877/78 roku oraz ku czci Armii Radzieckiej. W wielu miejscach miasta wystawiono liczne pomniki najwybitniejszym rewolucjonistom-patriotom.
Okazale prezentują się zbiory muzeów Płowdiwu.
Muzeum Archeologiczne — pl. Saedinenije 1, eksponaty kultury trackiej, m.in. bezcenny skarb z Panagjuriszte — 9 wspaniałych złotych naczyń z VI lub IV w. p.n.e. o ciężarze 6164 g, rękopisy, broń, urny, ozdoby, przedmioty codziennego użytku wszystkich kultur i pokoleń żyjących na bułgarskiej ziemi. Łącznie ponad 35 000 eksponatów.
Muzeum Odrodzenia Narodowego i Walk Wolnościowych — ul. Starinna 1, w domu Georgiadi — niezwykle bogate zbiory, dokumenty z powstań, historii miasta, rozwoju gospodarczego.
Muzeum Etnograficzne — w domu Kujumdżiogłu przy ul. Czumaka­wa 2, narzędzia pracy, wyroby rzemieślnicze, stroje, instrumenty muzyczne, liczne eksponaty sztuki ludowej, codziennego życia i sukcesów bułgarskiego narodu.
Muzeum Ruchu Rewolucyjnego — u stóp wzgórza Wasiła Kołarowa przy ul. Bukuresztliewa 14.
Przy ul. Kniazia Certełewa 19 dom Alphonse de Lamartine'a, w którym urządzono wystawę ku czci francuskiego poety, historyka i polityka goszczącego tu w 1833 r.
Piękne położenie miasta, cenne zabytki, lokale rozrywkowe, hotele, malownicze parki, ściągają każdego roku setki tysięcy turystów. Proponujemy spacer po starym mieście, kamiennymi schodami na Wzgórze Wolności, skąd można podziwiać cudowną panoramę miasta i Niziny Trackiej.

Nasi Partnerzy

Galeria