Szlakami południowej Bułgarii cz. 9

CHASKOWO (75 tys. mieszkańców). Przemysł spożywczy, tytoniowy, tekstylny (bawełna) i obróbki metali. Rejon wokół miasta jest największym w całej Bułgarii dostawcą tytoniu. Warte zwiedzenia: cerkiew św. Archangeła z rzeźbami w drewnie, malowidłami ściennymi oraz meczet Eski-Dżumaja, najstarszy w Bułgarii, zbudowany w 1395 r. W mieście pomnik wojewody-rewolucjonisty kpt. Patko, współpracownika Garibaldiego. Rozległy park „Jamacza" ze schroniskiem turystycznym.
DIMITROWGRAD (50 tys. mieszkańców), miasto młodych ochotników, którzy przybyli tu w 1947 r. by rozpocząć budowę wielkich zakładów przemysłu ciężkiego: kombinatu cementowego „Wulkan", olbrzymiego kombinatu chemicznego, kombinatu przemysłu spożywczego i innych. Tysiące młodych Bułgarów budowało swoje miasto, podobnie jak członkowie Związku Młodzieży Polskiej Nową Hutę. Dzisiaj Dimitrowgrad produkuje m.in. siarkę i kwas siarkowy, kwas azotowy i azot techniczny, nawozy sztuczne, materiały budowlane, elektroniczne maszyny liczące i półprzewodniki — w dużym stopniu na eksport. Nowoczesne dzielnice mieszkaniowe, piękny park kultury i wypoczynku im. N.I. Wapcarowa, Muzeum Współczesnych Dziejów Bułgarii i Dimitrowgradu.
MARICA — młyny, hodowla jedwabników, plantacje tytoniu, przędzalnie bawełny, fabryki konserw. Największą chlubę przynosi olbrzymie zagłębie węglowe oraz kompleks elektrociepłowni „Maricalstok 1, 2" i kolejna siłownia „Marica 3". Wydobywany tu metodą odkrywkową węgiel brunatny (lignit) stanowi ok. 55% całego wydobycia Bułgarii.

Nasi Partnerzy

Galeria