Szlakami południowej Bułgarii cz. 10

STARA ZAGORA (115 tys. mieszkańców), położona u stóp pasma gór Sredna Gara. Przed wiekami posiadało ważne znaczenie strategiczne. Powstała w miejscu trackiego miasta Beroe. Wykopaliska świadczą o istnieniu osadyw epoce brązu. W centrum odkopano forum rzymskiego miasta z czasów Augusta Trajana. Ruiny murów obronnych odkryto także daleko poza miastem. W latach wojny rosyjsko-tureckiej 1877/78 Stara Zagora została zniszczona przez armię Sulejmana Paszy. Po wyzwoleniu budowana niemal od nowa. Przemysł spożywczy, duży kombinat nawozów sztucznych o procesie produkcyjnym sterowanym automatycznie, hydroelektrownia, produkcja maszyn rolniczych, papierosów itp.
W rejonie Starej Zagory uprawia się m.in. bawełnę, granaty, drzewa migdałowe.
Około 12 km na zachód od miasta uzdrowisko Starozagorski bani z wodą mineralną o temp. 42°C, stosowaną w leczeniu chorób nerek, reumatycznych i ischiasu.
W pobliżu Starej Zagory znaleziono grobowiec z okresu rzymskiego, zawierający drobne naczynia wypełnione kosmetykami (olejki, perfumy, kremy itp.), które zachowały podobno wartość użytkową do dzisiaj. W wiosce KARANOWO, między Nową a Starą Zagorą, znaleziono niedawno liczącą prawdopodobnie ok. 5 tys. lat pieczęć o średnicy 6 cm, zawierającą 17-18 znaków. Uczeni traktują ją jako jeden z najstarszych zabytków początków piśmiennictwa. Za starszy o 5 wieków zabytek — ślad początków pisma — uważa się płytkę o wym. 12,5x10,5 cm znalezioną w GRADESZNICY (k. Wracy), zawierającą 24 różne znaki. Prawdopodobnie jest to pismo jeszcze wcześniejsze od znanych znalezisk pisma sumeryjskiego w Mezopotamii.
Starą Zagorę nazywa się stolicą bułgarskiej archeologii. W 1974 roku doniesiono o odkryciu w pobliżu wioski Karanowo, wielkiego kurhanu, z 12-metrową warstwą kulturową. Znaleziono fragmenty fundamentów osiedla, poszczególnych mieszkań, ich wyposażenie, liczne przedmioty z ceramiki z bogatym zdobnictwem.

Nasi Partnerzy

Galeria