Sofia cz. 2

Ze składek społeczeństwa zbudowano w latach 1904-12 cerkiew wotywną Aleksandra Newskiego (w pobliżu bazyliki św. Zofii), dzieło rosyjskiego architekta Aleksandra Pomerancewa. Jej powierzchnia wynosi 3170 m2, a rozmiary 72x55 m, dzwonnica 52 m, w wieży 12 dzwonów, z których najcięższy waży 11,8 tony, kopuła wys. 42 m. Jest to pomnik wdzięczności dla wojsk rosyjskich, które przyniosły wolność Bułgarom w 1878 r. Posadzka cerkwi wyłożona jest różnokolorowym włoskim marmurem. Malowidła ścienne są dziełem znanych mistrzów bułgarskich i rosyjskich, wartościowa jest również snycerka, rzeźby w drewnie. W podziemiach przechowuje się liczne, bardzo cenne ikony i inne dzieła sztuki, zwłaszcza złotniczej.
Na najwyższym miejscu w mieście, na placu Aleksandra Newskiego, wznosi się bazylika św. Zofii (z ok. VI w.), trójnawowa w kształcie krzyża, o wymiarach 47 m dł. i 20 m szer., kopuła 20 m wys. Cerkiew ta jest wysoko cenionym zabytkiem na Bałkanach. W podziemiach bazyliki wspaniałe mozaiki z poprzednich kościołów oraz grobowce.
W centrum miasta, w pobliżu gmachu Komitetu Centralnego BPK, w podziemnych przejściach wkomponowano nowo odkryte, liczne, dobrze zachowane fragmenty rzymskich budowli.
Za hotelem „Bałkan" znajduje się najstarszy zabytek miasta — cerkiew Sweti Georgi z IV w., z cennymi freskami z XI-XV w. Zachowały się też fragmenty rzymskich obiektów, w tym pochodząca z II w. n.e. część wschodniej bramy wjazdowej do miasta.
Resztki murów obronnych i okrągłą basztę rzymską zobaczyć można przy ul. Egzarchy Josifa oraz obok hali targowej przy bul. Christo Smirnenskiego.
Baszta trójkątna z północnych umocnień obronnych znajduje się na rogu ul. G. Dimitrowa i ul. Egzarchy Josifa w podziemiach sklepu „Sofia". „Stara ściana" z czasów tureckiego panowania znajduje się w pobliżu stadionu „W. Lewski" przy bul. Christo Smirnenskiego.
Ciekawe są także dwa zachowane meczety: Bujuk Dżamija z XV w., w którym znajduje się obecnie Muzeum Archeologiczne, oraz Banja Basza Dżamija (z XVI w.) obok hal targowych.
Rosyjska cerkiew św. Nikoły znajduje się przy bul. Ruskim 3. Zbudowana została w 1912-14 w stylu moskiewskich cerkwi (ikony, piękny ikonostas, przedmioty z majoliki). Na skwerze między ul. Oboriszte, Szipka i San Stefano zbudowano w 1888 r. pomnik ku czci poległych (1877-78) lekarzy i sanitariuszy. Wśród umieszczonych na pomniku ponad 520 nazwisk — wiele polskich.
Sofia posiada 21 muzeów; najcenniejsze zbiory posiada Muzeum Archeologiczne (bul. A. Stambolijskiego 2) — liczne eksponaty z okresu neolitu, epoki kamiennej i późniejszych. Są tutaj dzieła trackie, greckie, rzymskie, eksponaty sztuki bizantyjskiej i Słowian. Bogaty dział numizmatyczny posiada aż 200 000 monet. 
Muzeum Etnograficzne mieści się w gmachu dawnego pałacu przy p1. 9 Septemwri, posiada ponad 30 000 eksponatów. W tym samym pałacu przechowuje bogate zbiory Galeria Narodowa.
Cenne zbiory posiada również Muzeum Sztuki Sakralnej, znajdujące się w budynku Synodu (zbudowanym w latach 1903-1909 o fasadzie zdobionej płytkami z majoliki.
Muzeum Przyrodnicze mieści się przy bul. Ruskim 1. Muzeum Ruchu Rewolucyjnego znalazło pomieszczenia także przy tym bulwarze pod nr 14.
Przypominamy również o ciekawych ekspozycjach w domach­-muzeach najbardziej znanych twórców i przywódców, do których rzeczywiście warto wstąpić. Są to m.in. domy-muzea: Georgi Dimitro­wa, Wasiła Kołarowa, Dimitra Błagojewa, Aleksandra Stambolijskiego,
Iwana Wazowa (1850-1921), najwybitniejszego pisarza-poety, rewolucjonisty, prekursora nowej literatury bułgarskiej (wiersze, dramaty, nowele, powieści — m.in. „Pod jarzmem"); Nikoły Wapcarowa (1899-1942) — poety, organizatora ruchu antyfaszystowskiego w Bułgarii, zamordowanego przez hitlerowców w 1942 r.
Zapraszamy również do sal wystawowych prezentujących sztukę współczesnej Bułgarii. Znajdują się one przy ul. Gurko 1 i 62, przy ul. G.S. Rakowskiego 5, 6, 117, 125 i 133.
Miasto najlepiej zwiedzać pieszo. Przy dłuższych trasach skorzystać można z linii autobusowych lub tramwajowych.
W Bojanie (ok. 8 km), u podnóża masywu Witoszy, znajduje się niezwykle cenny zabytek architektury bułgarskiej z okresu średniowiecza — cerkiew składająca się z 3 części budowanych w X-XI w., XIII i w XIX w. Słynie ze swych fresków: cykl z życia św. Mikołaja, Chrystus z mędrcami w świątyni oraz piękne portrety cara Kałojana i jego żony Desisławy — inicjatorów i fundatorów cerkwi; cara Konstantyna (1257-1277) i jego małżonki oraz bogata galeria 240 postaci. Zdobią one cerkiew od ok. połowy XIII w., ich twórca pochodzi ze szkoły w Tyrnowie.

Nasi Partnerzy

Galeria